Disclaimer

Uiteraard streven wij ernaar om via deze website steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. 
Gildenhof Assurantie & Advies kan echter niet garanderen dat deze informatie op het moment dat deze ontvangen wordt, of na verloop van tijd, nog steeds volledig, actueel en juist is. Derhalve dient er niet gehandeld te worden op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies.

De inhoud van deze website is beschermd en mag derhalve niet vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande toestemming van Gildenhof Assurantie & Advies, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Daar Gildenhof Assurantie & Advies geen invloed heeft op de inhoud van sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van deze sites.