Werkwijze

Gildenhof Assurantie & Advies is niet gebonden aan een verzekeringsmaatschappij. Wij selecteren doorlopend enkele voorkeurmaatschappijen, die allemaal hun eigen kenmerken hebben. Wij adviseren u graag welke maatschappij het beste bij u past of geven u juist het advies om iets NIET te verzekeren.

Wet Financiële Toezicht
Na 2006 is Wet Financiële Toezicht (Wft) vorm gegeven. De Wft bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiële producten aan consumenten en - in het geval van verzekeringen - ook aan bedrijven. De wet stelt eisen aan financiële dienstverleners op het gebied van integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, transparantie en zorgplicht.

De werkzaamheden van Gildenhof vallen onder de Wet Financiële Toezicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Wft.

Meer informatie over Gildenhof Assurantie & Advies vindt u hier.